تهیه و شناسایی نانوکاتالیست جدید nano-Feldspar/TiCl4 و کاربرد آن برای سنتز مشتقات دی هیدروپیرانو [۲و۳-b] کرومن دیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش، کاتالیزور جدید nano-Feldspar/TiCl4 به کمک فلدسپات و واکنش آن با اسید لوئیس تیتانیم تترا کلرید سنتز و بوسیله تکنیک‌های طیف‌سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد شناسایی قرار گرفت. سایز ذرات کاتالیزور nano-Feldspar/TiCl4 بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی در حدود nm ۵۰ نشان داده شد. شکل ذرات فلدسپات به صورت ورقه‌ای می‌باشد، در صورتیکه ذرات نانوکاتالیست nano-Feldspar/TiCl4 کروی شکل است. نتایج FE-SEM و EDX نشان می‌دهند که تیتانیم تترا کلرید با ترکیبات سیلیکاژل موجود در فلدسپات واکنش داده و با حذف HCl پیوندهای جدید Si-O-Ti ایجاد شده و سایز ذرات نیز به زیر nm 100 رسیده است. بر اساس تصاویر TEM نانوذرات از یکدیگر جدا شده و لایه ابر مانند خاکستری رنگی با ضخامت در حدود nm 3-5 در اطراف آن‌ها مشاهده شده است. nano-Feldspar/TiCl4 مزایایی از قبیل سادگی دست زدن، صرفه اقتصادی، بازیافت آسان و استفاده مجدد بدون از دست دادن کیفیت و کارایی دارد. فعالیت کاتالیزوری این کاتالیزور اسیدی جامد در یک واکنش سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، دایمدون و کوجیک اسید در شرایط رفلاکس در حلال اتانول برای تهیه مشتقات دی هیدروپیرانو [۲و۳-b] کرومن دیون مورد آزمایش قرار گرفت. برای شناسایی محصولات سنتز شده از نقطه ذوب، طیف‌های مادون قرمز (IR) و رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) استفاده شده است. روش پیشنهادی دارای مزایایی از قبیل بهره بالا، شرایط واکنش ملایم، سازگار با محیط زیست و زمان واکنش کوتاه است.

کلیدواژه‌ها