تهیه نانوکامپوزیت Al/B4C به روش آلیاژسازی مکانیکی و تاثیر دمای تف‌جوشی بر دانسیته آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

نانوکامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی در سال‌های اخیر به دلیل چگالی کم، استحکام بالا، مقاومت به خزش بالا و پایداری حرارتی مناسب، گسترش چشمگیری داشته‌اند. در این تحقیق، مخلوط پودر آلومینیوم و کاربید بور جهت تهیه نانوکامپوزیت Al/B4C استفاده شدند. سپس نمونه‌ها بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) تحت بررسی‌های ساختاری و آنالیز عنصری قرار گرفتند. بررسی‌های فازی از مواد اولیه و نانوکامپوزیت‌های تهیه شده با استفاده از XRD انجام شد و اندازه دانه به همراه کرنش شبکه به روش ویلیامسون- هال تعیین گردید. سپس پودرهای بدست آمده جهت تهیه نمونه‌های حجمی، در قالب فولادی تحت پرس سرد قرار گرفتند. حضور ذرات سخت کاربید بور باعث سایش محفظه و گلوله‌ها می‌شود و در نتیجه آهن به صورت ناخالصی به سیستم وارد می‌گردد. نتایج بدست آمده توسط روش ویلیامسون- هال نشان داد که اندازه کریستالیت و کرنش شبکه زمینه آلومینیوم در کامپوزیت تقویت شده با ذرات تقویت کننده نانو، نسبت به ذرات تقویت کننده میکرونی کمتر است.

کلیدواژه‌ها