دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 71-145 (سال سیزدهم، شماره 46، تابستان 1400) 
4. بررسی ریزساختار، خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت بر پایه V4AlC3 تهیه شده توسط سینتر جرقه پلاسمای واکنشی

صفحه 107-116

لیلا صادقی؛ منصور رضوی؛ محمدمهدی کلانتریان؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ محسن حسین‌زاده