دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 71-145 (سال سیزدهم، شماره 46، تابستان 1400) 
4. بررسی ریزساختار، خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت بر پایه V4AlC3 تهیه شده توسط سینتر جرقه پلاسمای واکنشی

صفحه 107-116

لیلا صادقی؛ منصور رضوی؛ محمدمهدی کلانتریان؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ محسن حسین‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

سال سیزدهم، شماره 48، زمستان 1400
سال سیزدهم، شماره 47، پاییز 1400
سال سیزدهم، شماره 46، تابستان 1400
سال سیزدهم، شماره 45، بهار 1400