دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، تابستان 1395 
1. ساخت و مشخصه‌یابی کامپوزیت رزورسینول آئروژل و نانولوله‌های کربنی چند جداره

صفحه 81-90

نجمه ابراهیمی کولایی؛ علی ‌اکبر آشکاران؛ محمد اکبرزاده پاشا


2. سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای اسپینل‌ CuAl2O4

صفحه 91-98

رضا پورنجف؛ مهسا جعفری؛ سید علی حسن‌زاده تبریزی


4. ساخت نانوذرات ترکیب بین‌فلزی γ-Cu5Zn8 به روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیاکاری مکانیکی

صفحه 107-113

فردین صفری؛ رسول آذری خسروشاهی؛ اشکان ذوالریاستین؛ شاهرخ علی‌زاده