دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 70-134 (سال دهم، شماره 34، تابستان 1397) 
2. بررسی اثر سورفکتانت‌های Aliquat336 و Span20 بر ریزساختار نانوذرات β–TCP

صفحه 79-85

فاطمه میرجلیلی؛ سهیلا جلال‌زاده؛ صمدی حامد؛ علی نعمتی؛ صاحبعلی منافی


شماره‌های پیشین نشریه

سال دهم، شماره 36، زمستان 1397
سال دهم، شماره 35، پاییز 1397
سال دهم، شماره 34، تابستان 1397
سال دهم، شماره 33، بهار 1397