دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 70-134 (سال دهم، شماره 34، تابستان 1397) 
2. بررسی اثر سورفکتانت‌های Aliquat336 و Span20 بر ریزساختار نانوذرات β–TCP

صفحه 79-85

فاطمه میرجلیلی؛ سهیلا جلال‌زاده؛ صمدی حامد؛ علی نعمتی؛ صاحبعلی منافی