دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 201-255 (سال دهم، شماره 36، زمستان 1397) 
2. حذف 2،4،6-تری نیتروتولوئن از پساب با استفاده از غشا نانوالیاف پلی وینیلیدن فلوئورید

صفحه 211-217

حامد زنداور؛ معصومه فروتن کودهی؛ سید مهدی سید مهدی؛ میر مهدی زاهدی؛ عباس بشارتی‌سیدانی


شماره‌های پیشین نشریه

سال دهم، شماره 36، زمستان 1397
سال دهم، شماره 35، پاییز 1397
سال دهم، شماره 34، تابستان 1397
سال دهم، شماره 33، بهار 1397