دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 201-255 (سال دهم، شماره 36، زمستان 1397) 
2. حذف 2،4،6-تری نیتروتولوئن از پساب با استفاده از غشا نانوالیاف پلی وینیلیدن فلوئورید

صفحه 211-217

حامد زنداور؛ معصومه فروتن کودهی؛ سید مهدی سید مهدی؛ میر مهدی زاهدی؛ عباس بشارتی‌سیدانی