دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، زمستان 1393 
2. بررسی جذب سطحی رنگ Janus Green B بوسیله نانوکامپوزیت Ag/CMK-3

صفحه 243-250

لیلا ترکیان؛ علیرضا جعفر قلی‌نژاد؛ مریم دقیقی


5. تولید پارچه پنبه‌ای چند منظوره با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکسید/تیتانیم دی‌اکسید

صفحه 269-278

لقمان کریمی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس؛ رامین خواجوی؛ ابوسعید رشیدی؛ محمد میرجلیلی


7. سنتز نانوساختارهای اکسید وانادیوم به روش هیدروترمال با بهره‌گیری از فرآیند التراسونیک

صفحه 291-297

احسان کیانفر؛ بهنام کوهستانی؛ مجید تاجداری؛ فرحین ابراهیمی