دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، تابستان 1392 (سال پنجم، شماره 14، تابستان 1392) 
1. نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) بوسیله آغشته‌سازی پالادیم

صفحه 80-91

فاطمه سادات ترک‌نیک؛ امیر مقصودی‌پور؛ منصور کیانپورراد؛ کیونگ من‌چویی


شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره 16، زمستان 1392
سال پنجم، شماره 15، پاییز 1392
سال پنجم، شماره 14، تابستان 1392
سال پنجم، شماره 13، بهار 1392