بانک ها و نمایه نامه ها

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

- بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

- پایگاه گوگل اسکولار (Google Scholar)

 

https://scholar.google.com/citations?user=y_9UV98AAAAJ&hl=en