اصول اخلاقی انتشار مقاله

Committee on Publication Ethics

 

 

نشریه نانومواد با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

تمامی اصول اخلاقی که توسط سازمان COPE مطرح شده است برای نشریه نانومواد و همچنین برای تمامی نویسندگان مقالات، سردبیر، مدیرمسئول، مدیر داخلی، هیات تحریریه و داوران نشریه لازم‌الاجراست.